Google-ի նոր Doodle-ը թույլ է տալիս ստեղծել Բախի ոճին համապատասխան ստեղծագործություններ

Ամսաթիվ


Յոհան Սեբաստիան Բախի ծննդյան առթիվ Google ընկերությունը ստեղծել է ինտերակտիվ Doodle, որի միջոցով օգտատերերը կարող են ստեղծել իրենց ստեղծագործությունները: Հետաքրքիրն այն է, որ սա հանդիսանում է մեքենայական ուսուցմամբ աշխատող առաջին Doodle-ը:


Օգտատերերին առաջարկվում է տեղադրել համապտասխան նոտաները և արդյունքում ստանալ Բախի ոճին համապատասխան ստեղծագործություն:

Հավանեցի՞ր, դե տեղեկացրու ընկերներիդ`

Comments
0 Comments

Գրել մեկնաբանություն