HTML5-ով պատրաստված ինտերակտիվ ֆիլմ : Գրեք Ձեր հասցեն ու վայելեք

Ամսաթիվ


Բլոգում մի անգամ արդեն ներկայացրել եմ դիտարկչի տարբեր պատուհաններով պատրաստված ինտերակտիվ խաղ: Սակայն այս անգամ ոչ թե խաղ է, այլ Ձեր մասնակցությամբ ֆիլմ: Ավելի կոնկրետ Ձեր փողոցի մասնակցությամբ: Ֆիլմի սկզբում անհրաժեշտ է գրել Ձեր հասցեն և այնուհետև վայելել գեղեցիկ ֆիլմը: Քանի որ ֆիլմում օգտագործվում են նաև Google-ի քարտեզների փողոցային նկարները, ապա ֆիլմն իր ամբողջ գեղեցկությամբ տեսնելու համար կարող եք մուտքագրել օրինակ New York, NY, USA: Տեսահոլովակը մասնատված է դիտարկչի տարբեր պատուհանների մեջ, այդ պատճառով խորհուրդ է տրվում փակել ավելորդ պատուհանները և տեսահոլովակի ընթացքում չփակել կամ տեղաշարժել որևէ պատուհան:

Հավանեցի՞ր, դե տեղեկացրու ընկերներիդ`

Comments
4 Comments

4 մեկնաբ.: